Maximum People Performing Karate And Taekwondo Part-1

World record of maximum people performing in karate and taekwondo in India. Performed on 29,30,31-08-2019 at several venues.

List of participants

The Indian School of martial arts and sports , Uttar Pradesh

Shobh Nath Vidyarthi

Mohd. Ahas Siddiqui

Sharad Nath

Kavita Bharti

Aftab Khan

Bhavinjeet

Sarafat Ali

Priyanshi Mishra

Pragya Baranwal

Surendra Nath Sonu

Fearless Fighters School of Martial Arts , Aurangabad , Maharashtra

Shaikh Musaib

Shaikh Abuzar

Khan Zahed

Mas Oyama Karate Academy , Amaritsar , PUNJAB

Navisha Goel

Adeshbir Singh Sandhu

Jagjit Singh

Pratham Goel

Jasmeen Kaur

Devyank

Ramandeep Kaur

Ravinder Singh

NAT MANCH , JAMMU  & KASHMIR

ARYAN GUPTA

LAKSHYA GUPTA

SUKSHAM SHARMA

FAQS    PRIVACY POLICY    TERMS & CONDITIONS    COOKIE POLICY   

Design and developed by Bitwebsoft